בנד | בנדים | בנד נירוסטה | בנד מתכת | בנדים נירוסטה | בנדים מתכת

חברת ליגום מייצרת מגוון רחב של חבקים, בנדים לצינורות, חבקים לצינורות, מהדקים מנירוסטה, מהדקי צנרת מנירוסטה, בנדים מתכת, בנדים נירוסטה, ייצור חבקי נירוסטה , מהדקי נירוסטה. אזיקוני מתכת, אזיקונים מינירוסטה, חבק צינור . מותח וחותך בנדים מתכת נירוסטה

בנד נירוסטה דגם אמריקאי מיוצר מחומר נירוסטה 304 . סרט בנד נירוסטה מחורץ חירוץ עובר, לסגירה והידוק בחוזק מכסימלי

חברת ליגום מייצרת מגוון רחב של חבקים, בנדים לצינורות, חבקים לצינורות, מהדקים מנירוסטה, מהדקי צנרת מנירוסטה, בנדים מתכת, בנדים נירוסטה, ייצור חבקי נירוסטה , מהדקי נירוסטה. אזיקוני מתכת, אזיקונים מינירוסטה, חבק צינור . מותח וחותך בנדים מתכת נירוסטה.
מק"ט
SAE
קוטר מ"מ
רוחב
02252A
בנד 04
08 – 12
8 ממ
02253A
בנד 06
10 – 16
8 ממ
02254A
בנד 08
14 – 22
10 ממ
02260A
בנד 10
16 – 25
12.7 ממ
02261A
בנד 12
22 – 32
12.7 ממ
02262A
בנד 16
23 – 38
12.7 ממ
02263A
בנד 20
30 – 40
12.7 ממ
02264A
בנד 24
35 – 48
12.7 ממ
02265A
בנד  28
38 – 52
12.7 ממ
02266A
בנד 32
40 – 63
12.7 ממ
02267A
בנד 36
50 – 70
12.7 ממ
02269A
בנד 48
60 – 80
12.7 ממ
02271A
בנד 52
70 – 90
12.7 ממ

בנד נירוסטה דגם גרמני מיוצר מחומר נירוסטה 304 עם קצוות מעוגלים לשמור על הצינור המהודק. סרט בנד נירוסטה מחורץ בצד החיצוני .

חברת ליגום מייבאת מגוון סוגים של בנדים וחבקים באיכות גבוהה: בנדים לצנרת בקטרים שונים, סרטי חביקה מנירוסטה אזיקוני נירוסטה. אזיקונים ממתכת, מכשירים כלים להידוק נעילה חיתוך של בנדים חבקים סרטי בנד נירוסטה. מותח בנדים מתכת נירוסטה לציריות לרכב.
מק"ט
SAE
קוטר  מ"מ
רוחב
02252G
בנד 04
08 – 12
9 ממ
02253G
בנד 06
10 – 16
9 ממ
02254G
בנד 08
12 – 20
9 ממ
02259G
בנד 08
12 – 20
12 ממ
02260G
בנד 10
16 – 25
12 ממ
02261G
בנד 12
20 – 32
12 ממ
02262G
בנד 16
23 – 35
12 ממ
02263G
בנד  24
25 – 40
12 ממ
02264G
בנד 26
30 – 45
12 ממ
02265G
בנד  28
32 – 50
12 ממ
02266G
בנד 36
40 – 60
12 ממ
02267G
בנד 40
50 – 70
12 ממ
02269G
בנד 48
60 – 80
12 ממ
02271G
בנד 52
70 – 90
12 ממ

חברת ליגום מייבאת מגוון רחב של חבקים, בנדים לצינורות, חבקים לצינורות, מהדקים מנירוסטה, מהדקי צנרת מנירוסטה, בנדים מתכת, בנדים נירוסטה, ייצור חבקי נירוסטה , מהדקי נירוסטה. אזיקוני מתכת, אזיקונים מינירוסטה, חבק צינור .