בנד | בנדים | בנד נירוסטה | בנד מתכת | בנדים נירוסטה | בנדים מתכת

חברת ליגום מייצרת מגוון רחב של חבקים, בנדים לצינורות, חבקים לצינורות, מהדקים מנירוסטה, מהדקי צנרת מנירוסטה, בנדים מתכת, בנדים נירוסטה, ייצור חבקי נירוסטה , מהדקי נירוסטה. אזיקוני מתכת, אזיקונים מינירוסטה, חבק צינור . מותח וחותך בנדים מתכת נירוסטה . בנד | בנדים | בנד נירוסטה | בנד מתכת | בנדים נירוסטה | בנדים מתכת | בנד לצינור גומי | בנד לצינור מים | בנד מתכת לצינור | בנד נירוסטה לצינור | בנד נירוסטה לצינור מים | בנד מתכת לצינור גומי | חבק לצינור | חבק לצינור מים | חבק לצינור גומי |

בנד נירוסטה דגם אמריקאי מיוצר מחומר נירוסטה 304 . סרט בנד נירוסטה מחורץ חירוץ עובר, לסגירה והידוק בחוזק מכסימלי

חברת ליגום מייצרת מגוון רחב של חבקים, בנדים לצינורות, חבקים לצינורות, מהדקים מנירוסטה, מהדקי צנרת מנירוסטה, בנדים מתכת, בנדים נירוסטה, ייצור חבקי נירוסטה , מהדקי נירוסטה. אזיקוני מתכת, אזיקונים מינירוסטה, חבק צינור . מותח וחותך בנדים מתכת נירוסטה.
מק"ט
SAE
קוטר מ"מ
רוחב
02252A
בנד נירוסטה 04
08 – 12
8 ממ
02253A
בנד נירוסטה 06
10 – 16
8 ממ
02254A
בנד נירוסטה 08
14 – 22
10 ממ
02260A
בנד נירוסטה 10
16 – 25
12.7 ממ
02261A
בנד נירוסטה 12
22 – 32
12.7 ממ
02262A
בנד נירוסטה 16
23 – 38
12.7 ממ
02263A
בנד נירוסטה 20
30 – 40
12.7 ממ
02264A
בנד נירוסטה 24
35 – 48
12.7 ממ
02265A
בנד נירוסטה 28
38 – 52
12.7 ממ
02266A
בנד נירוסטה 32
40 – 63
12.7 ממ
02267A
בנד נירוסטה 36
50 – 70
12.7 ממ
02269A
בנד נירוסטה 48
60 – 80
12.7 ממ
02271A
בנד נירוסטה 52
70 – 90
12.7 ממ

בנד נירוסטה דגם גרמני מיוצר מחומר נירוסטה 304 עם קצוות מעוגלים לשמור על הצינור המהודק. סרט בנד נירוסטה מחורץ בצד החיצוני . נקרא בנד נירוסטה לצינור

חברת ליגום מייבאת מגוון סוגים של בנדים וחבקים באיכות גבוהה: בנדים לצנרת בקטרים שונים, סרטי חביקה מנירוסטה אזיקוני נירוסטה. אזיקונים ממתכת, מכשירים כלים להידוק נעילה חיתוך של בנדים חבקים סרטי בנד נירוסטה. מותח בנדים מתכת נירוסטה לציריות לרכב.
מק"ט
SAE
קוטר  מ"מ
רוחב
02252G
בנד נירוסטה 04
08 – 12
9 ממ
02253G
בנד נירוסטה 06
10 – 16
9 ממ
02254G
בנד נירוסטה 08
12 – 20
9 ממ
02259G
בנד נירוסטה 08
12 – 20
12 ממ
02260G
בנד נירוסטה 10
16 – 25
12 ממ
02261G
בנד נירוסטה 12
20 – 32
12 ממ
02262G
בנד נירוסטה 16
23 – 35
12 ממ
02263G
בנד נירוסטה 24
25 – 40
12 ממ
02264G
בנד נירוסטה 26
30 – 45
12 ממ
02265G
בנד נירוסטה 28
32 – 50
12 ממ
02266G
בנד נירוסטה 36
40 – 60
12 ממ
02267G
בנד נירוסטה 40
50 – 70
12 ממ
02269G
בנד נירוסטה 48
60 – 80
12 ממ
02271G
בנד נירוסטה 52
70 – 90
12 ממ
חברת ליגום מייבאת מגוון רחב של חבקים, בנדים לצינורות, חבקים לצינורות, מהדקים מנירוסטה, מהדקי צנרת מנירוסטה, בנדים מתכת, בנדים נירוסטה, ייצור חבקי נירוסטה , מהדקי נירוסטה. אזיקוני מתכת, אזיקונים , חבק צינור, אזיקון מתכת, אזיקון נירוסטה . בנד | בנדים | בנד נירוסטה | בנד מתכת | בנדים נירוסטה | בנדים מתכת | בנד לצינור גומי | בנד לצינור מים | בנד מתכת לצינור | בנד נירוסטה לצינור | בנד נירוסטה לצינור מים | בנד מתכת לצינור גומי | חבק לצינור | חבק לצינור מים | חבק לצינור גומי |