חבקים | אזיקונים | סרטי הידוק מנירוסטה | כלי הידוק וחיתוך סרטי מתכת

חברת ליגום מייצרת מגוון רחב של חבקים, בנדים לצינורות, חבקים לצינורות, מהדקים מנירוסטה, מהדקי צנרת מנירוסטה, בנדים מתכת, בנדים נירוסטה, ייצור חבקי נירוסטה , מהדקי נירוסטה. אזיקוני מתכת, אזיקונים מינירוסטה, חבק צינור . מכשיר מותח וחותך בנדים מתכת נירוסטה. פלייר מותח בנדים מתכת / נירוסטה לציריות לרכב. חברת ליגום מייבאת מגוון סוגים של בנדים וחבקים באיכות גבוהה: בנדים לצנרת בקטרים שונים, סרטי חביקה מנירוסטה אזיקוני נירוסטה. אזיקונים ממתכת, מכשירים כלים להידוק נעילה חיתוך של בנדים חבקים סרטי בנד נירוסטה. מותח בנדים מתכת נירוסטה לציריות לרכב. חבקים | אזיקונים | סרטי הידוק מנירוסטה | כלי הידוק וחיתוך סרטי מתכת | סרט בנד נירוסטה | חבק בנד נירוסטה | בנד חבק נירוסטה | בנד נירוסטה לצינור | סרטי נירוסטה חבקים | אזיקונים ממתכת | אזיקונים מנירוסטה | חבקים ממתכת | חבקים מנירוסטה | כלי הרכבת בנד מהלך אחד | מותח בנדים לציריות עם חותך | מותח וחותך לחבקי נירוסטה | מותח בנדים לציריות | מותח ומרכיב בנד מתכת לציריות | מכשיר לסגירת בנדים חבקים | מכשיר לבנד מתכת | פלייר מותח חותך לבנד ציריות | פלייר לבנד ציריה

סרטון הדרכה : באמצעות ידית 3 נועלים את חבק הנירוסטה ( מוצמד לידית 2 ) ובזמן פתיחת הפלייר ( ידית 1 וידית 2+3 )מתבצעת פעולת ההידוק.

קיט בנד - ערכה להכנת חבקים בנדים נירוסטה ליגום פיתחה ערכה להכנה עצמית של חבקים בנדים נירוסטה בקטרים נחוצים לכל מטרה של חביקה וקשירה על גבי צנרת גמישה וגומיות ציריה לרכב . הערכה נקראת קיט בנד וכוללת בתוכה 150 סגרים של חבק בנד נירוסטה העשויים מחומר נירוסטה . 55 מטר סרט בנד נירוסטה ברוחב 5.5 מ"מ ובעובי 0.4 מ"מ . פלייר להידוק חיתוך וסגירה של חבק בנד נירוסטה על צינורות גמישים וגומיות ציריה ברכב, ליגום הצליחה לפתח כלי להידוק בנדים הקל והקטן בעולם . באמצעות הקיט בנד ניתן ליצור בנדים חבקים בקטרים נחוצים ללא צורך במלאי של גדלים שונים של בנד חבק נירוסטה במלאי. השימוש בקיט בנד פשוט קל ונוח ומלווה בדף זה בסרטון הדגמה של הערכה והשימוש בפלייר להידוק וחיתוך בנדים חבקים נירוסטה. מכשיר מותח וחותך בנדים מתכת נירוסטה. פלייר מותח בנדים מתכת / נירוסטה לציריות לרכב . חבקים | אזיקונים | סרטי הידוק מנירוסטה | כלי הידוק וחיתוך סרטי מתכת | סרט בנד נירוסטה | חבק בנד נירוסטה | בנד חבק נירוסטה | בנד נירוסטה לצינור | סרטי נירוסטה חבקים | אזיקונים ממתכת | אזיקונים מנירוסטה | חבקים ממתכת | חבקים מנירוסטה | כלי הרכבת בנד מהלך אחד | מותח בנדים לציריות עם חותך | מותח וחותך לחבקי נירוסטה | מותח בנדים לציריות | מותח ומרכיב בנד מתכת לציריות | מכשיר לסגירת בנדים חבקים | מכשיר לבנד מתכת | פלייר מותח חותך לבנד ציריות | פלייר לבנד ציריה

פלייר להידוק חיתוך ונעילת חבק נירוסטה

חבקים | אזיקונים | סרטי הידוק מנירוסטה | כלי הידוק וחיתוך סרטי מתכת | סרט בנד נירוסטה | חבק בנד נירוסטה | בנד חבק נירוסטה | בנד נירוסטה לצינור | סרטי נירוסטה חבקים | אזיקונים ממתכת | אזיקונים מנירוסטה | חבקים ממתכת | חבקים מנירוסטה | כלי הרכבת בנד מהלך אחד | מותח בנדים לציריות עם חותך | מותח וחותך לחבקי נירוסטה | מותח בנדים לציריות | מותח ומרכיב בנד מתכת לציריות | מכשיר לסגירת בנדים חבקים | מכשיר לבנד מתכת | פלייר מותח חותך לבנד ציריות | פלייר לבנד ציריה
מק"ט 88888

חבקים | אזיקונים | סרטי הידוק מנירוסטה / מתכת | בנד נירוסטה לציריות

אזיקונים חבקים נירוסטה מתכת איכותיים לשימוש כתחליף לאזיקון פלסטיק

מק"ט 02111 – בנד חבק נירוסטה + נועל  רוחב 6.9 אורך 770 מ"מ.

מק"ט 02112 – בנד חבק נירוסטה + נועל  רוחב 7.9 אורך 770 מ"מ

מכשיר הידוק וחיתוך סרטי נירוסטה / מתכת

חבקים | אזיקונים | סרטי הידוק מנירוסטה | כלי הידוק וחיתוך סרטי מתכת | סרט בנד נירוסטה | חבק בנד נירוסטה | בנד חבק נירוסטה | בנד נירוסטה לצינור | סרטי נירוסטה חבקים | אזיקונים ממתכת | אזיקונים מנירוסטה | חבקים ממתכת | חבקים מנירוסטה | כלי הרכבת בנד מהלך אחד | מותח בנדים לציריות עם חותך | מותח וחותך לחבקי נירוסטה | מותח בנדים לציריות | מותח ומרכיב בנד מתכת לציריות | מכשיר לסגירת בנדים חבקים | מכשיר לבנד מתכת | פלייר מותח חותך לבנד ציריות | פלייר לבנד ציריה
מק"ט 82040

חבק אזיקון נירוסטה עם נעילה חד פעמית

חבקים | אזיקונים | סרטי הידוק מנירוסטה / מתכת

אזיקונים | חבקים   נירוסטה | מתכת   איכותיים לשימוש כתחליף לאזיקון פלסטיק  | אזיקון נירוסטה לציריה

מכשיר הידוק וחיתוך סרטי נירוסטה / מתכת

חבקים | אזיקונים | סרטי הידוק מנירוסטה | כלי הידוק וחיתוך סרטי מתכת | סרט בנד נירוסטה | חבק בנד נירוסטה | בנד חבק נירוסטה | בנד נירוסטה לצינור | סרטי נירוסטה חבקים | אזיקונים ממתכת | אזיקונים מנירוסטה | חבקים ממתכת | חבקים מנירוסטה | כלי הרכבת בנד מהלך אחד | מותח בנדים לציריות עם חותך | מותח וחותך לחבקי נירוסטה | מותח בנדים לציריות | מותח ומרכיב בנד מתכת לציריות | מכשיר לסגירת בנדים חבקים | מכשיר לבנד מתכת | פלייר מותח חותך לבנד ציריות | פלייר לבנד ציריה
מק"ט 82020

חברת ליגום מייצרת מגוון רחב של חבקים, בנדים לצינורות, חבקים לצינורות, מהדקים מנירוסטה, מהדקי צנרת מנירוסטה, בנדים מתכת, בנדים נירוסטה, ייצור חבקי נירוסטה , מהדקי נירוסטה. אזיקוני מתכת, אזיקוני נירוסטה, חבק צינור . מכשיר מותח וחותך בנדים מתכת נירוסטה. פלייר מותח בנדים מתכת / נירוסטה לציריות לרכב |

חבקים | אזיקונים | סרטי הידוק מנירוסטה | כלי הידוק וחיתוך סרטי מתכת | סרט בנד נירוסטה | חבק בנד נירוסטה | בנד חבק נירוסטה | בנד נירוסטה לצינור | סרטי נירוסטה חבקים | אזיקונים ממתכת | אזיקונים מנירוסטה | חבקים ממתכת | חבקים מנירוסטה | כלי הרכבת בנד מהלך אחד | מותח בנדים לציריות עם חותך | מותח וחותך לחבקי נירוסטה | מותח בנדים לציריות | מותח ומרכיב בנד מתכת לציריות | מכשיר לסגירת בנדים חבקים | מכשיר לבנד מתכת | פלייר מותח חותך לבנד ציריות | פלייר לבנד ציריה