חבקים | אזיקונים | סרטי הידוק מנירוסטה | כלי הידוק וחיתוך סרטי מתכת

חברת ליגום מייצרת מגוון רחב של חבקים, בנדים לצינורות, חבקים לצינורות, מהדקים מנירוסטה, מהדקי צנרת מנירוסטה, בנדים מתכת, בנדים נירוסטה, ייצור חבקי נירוסטה , מהדקי נירוסטה. אזיקוני מתכת, אזיקונים מינירוסטה, חבק צינור . מכשיר מותח וחותך בנדים מתכת נירוסטה. פלייר מותח בנדים מתכת / נירוסטה לציריות לרכב. חברת ליגום מייבאת מגוון סוגים של בנדים וחבקים באיכות גבוהה: בנדים לצנרת בקטרים שונים, סרטי חביקה מנירוסטה אזיקוני נירוסטה. אזיקונים ממתכת, מכשירים כלים להידוק נעילה חיתוך של בנדים חבקים סרטי בנד נירוסטה. מותח בנדים מתכת נירוסטה לציריות לרכב.

סרטון הדרכה : באמצעות ידית 3 נועלים את חבק הנירוסטה ( מוצמד לידית 2 ) ובזמן פתיחת הפלייר ( ידית 1 וידית 2+3 )מתבצעת פעולת ההידוק.

מכשיר מותח וחותך בנדים מתכת נירוסטה. פלייר מותח בנדים מתכת / נירוסטה לציריות לרכב

פלייר להידוק חיתוך ונעילת חבק נירוסטה

מק"ט 88888

חבקים | אזיקונים | סרטי הידוק מנירוסטה / מתכת

אזיקונים חבקים נירוסטה מתכת איכותיים לשימוש כתחליף לאזיקון פלסטיק

מק"ט 02111 – בנד חבק נירוסטה + נועל  רוחב 6.9 אורך 770 מ"מ.

מק"ט 02112 – בנד חבק נירוסטה + נועל  רוחב 7.9 אורך 770 מ"מ

 

מכשיר הידוק וחיתוך סרטי נירוסטה / מתכת

מכשיר מותח וחותך בנדים מתכת נירוסטה. פלייר מותח בנדים מתכת / נירוסטה לציריות לרכב.
מק"ט 82040

חבק אזיקון נירוסטה עם נעילה חד פעמית

חבקים | אזיקונים | סרטי הידוק מנירוסטה / מתכת

אזיקונים / חבקים   נירוסטה / מתכת   איכותיים לשימוש כתחליף לאזיקון פלסטיק  

מכשיר הידוק וחיתוך סרטי נירוסטה / מתכת

מכשיר הידוק וחיתוך סרטי נירוסטה / מתכת
מק"ט 82020

חברת ליגום מייצרת מגוון רחב של חבקים, בנדים לצינורות, חבקים לצינורות, מהדקים מנירוסטה, מהדקי צנרת מנירוסטה, בנדים מתכת, בנדים נירוסטה, ייצור חבקי נירוסטה , מהדקי נירוסטה. אזיקוני מתכת, אזיקונים מינירוסטה, חבק צינור . מכשיר מותח וחותך בנדים מתכת נירוסטה. פלייר מותח בנדים מתכת / נירוסטה לציריות לרכב.