צינורות גומי | צינורות דלק | צינורות חימום | צינורות מים | צינורות ואקום | צינורות סולר | צנרת גמישה

צינורות דלק | צינור דלק לרכב | צינורות סולר לרכב

צינורות לחץ שמן . צינור שמן לחץ להגה כוח . שיפוץ צינור הגה כח . צינורות לחץ לרכב . צינור לחץ להגה כח . צינורות גומי לרכב . שיפוץ צינור הגה כח . החלפת צינור שמן הגה מחיר . צינור הגה כח | גיר . צינור קירור שמן גיר . צינור שמן גיר . צינורות מים לרכב . צינורות חימום לרכב . צינור חימום לרכב . צינור ואקום לרכב . שיפוץ צינור הגה כח . החלפת צינור שמן הגה מחיר . צינור הגה כח | גיר . צינור קירור שמן גיר . צינור שמן גיר . צינורות דלק | צינור דלק לרכב
צינור דלק קלוע בד פנימי לעמידות בלחץ של 10 בר . לשימוש דלקים שמנים וסולר.

 

1521 LG     צינור  דלק  לרכב          9 * 4      +  בד  פנימי        ( גליל  20 מטר )

1523 LG     צינור  דלק  לרכב        12 * 6      +  בד  פנימי        ( גליל  20 מטר )

1525 LG     צינור  דלק  לרכב        14 * 8      +  בד  פנימי        ( גליל  20 מטר ) 

1527 LG     צינור  דלק  לרכב      17 * 10       +  בד  פנימי        ( גליל  20 מטר )

צינורות לחץ שמן . צינור שמן לחץ להגה כוח . שיפוץ צינור הגה כח . צינורות לחץ לרכב . צינור לחץ להגה כח . צינורות גומי לרכב . שיפוץ צינור הגה כח . החלפת צינור שמן הגה מחיר . צינור הגה כח | גיר . צינור קירור שמן גיר . צינור שמן גיר . צינורות מים לרכב . צינורות חימום לרכב . צינור חימום לרכב . צינור ואקום לרכב . שיפוץ צינור הגה כח . החלפת צינור שמן הגה מחיר . צינור הגה כח | גיר . צינור קירור שמן גיר . צינור שמן גיר . צינורות דלק | צינור דלק לרכב . צנרת גמישה . צינורות סולר . צינור דלק קלוע בד פנימי לעמידות בלחץ של 10 בר . לשימוש דלקים שמנים וסולר. צינור חימום לרכב . מיועד להעברת מים חמים. עמיד בלחץ של 12 בר. צינור לחץ שמן הידראולי עמיד בלחץ 28 בר . מיועד לצינור הגה כח | צינור שמן גיר.

צינור חימום לרכב | צינורות מים לרכב

צינורות לחץ שמן . צינור שמן לחץ להגה כוח . שיפוץ צינור הגה כח . צינורות לחץ לרכב . צינור לחץ להגה כח . צינורות גומי לרכב . שיפוץ צינור הגה כח . החלפת צינור שמן הגה מחיר . צינור הגה כח | גיר . צינור קירור שמן גיר . צינור שמן גיר . צינורות מים לרכב . צינורות חימום לרכב . צינור חימום לרכב . צינור ואקום לרכב . שיפוץ צינור הגה כח . החלפת צינור שמן הגה מחיר . צינור הגה כח | גיר . צינור קירור שמן גיר . צינור שמן גיר . צינורות דלק | צינור דלק לרכב . צנרת גמישה . צינורות סולר .
צינור חימום לרכב . מיועד להעברת מים חמים. עמיד בלחץ של 12 בר.

01701      צינור  חימום לרכב      "3/8     ( 9.5  מ"מ )    12  אט'    (  גליל  10  מטר )

01702      צינור  חימום לרכב     "1/2      ( 12.5  מ"מ )  12  אט'    (  גליל  10  מטר )

01703      צינור  חימום לרכב     "5/8     (  16  מ"מ )    12  אט'    (  גליל  10  מטר )

01704      צינור  חימום לרכב     "3/4    ( 19  מ"מ )     12  אט'    (  גליל  10  מטר )   

צינור הגה כח | צינור קירור שמן גיר

צינורות לחץ שמן . צינור שמן לחץ להגה כוח . שיפוץ צינור הגה כח . צינורות לחץ לרכב . צינור לחץ להגה כח . צינורות גומי לרכב . שיפוץ צינור הגה כח . החלפת צינור שמן הגה מחיר . צינור הגה כח | גיר . צינור קירור שמן גיר . צינור שמן גיר . צינורות מים לרכב . צינורות חימום לרכב . צינור חימום לרכב . צינור ואקום לרכב . שיפוץ צינור הגה כח . החלפת צינור שמן הגה מחיר . צינור הגה כח | גיר . צינור קירור שמן גיר . צינור שמן גיר . צינורות דלק | צינור דלק לרכב . צנרת גמישה . צינורות סולר .
צינור לחץ שמן הידראולי עמיד בלחץ 28 בר . מיועד לצינור הגה כח | צינור שמן גיר.

1504 LG   צינור הגה כח | צינור שמן גיר    " 5/16   ( 8  מ"מ )  28 אט' (גליל 20 מטר )

1505 LG   צינור הגה כח | צינור שמן גיר     " 3/8   ( 9.5  מ"מ )  28 אט' (גליל 20  מטר)

1506 LG   צינור הגה כח | צינור שמן גיר     " 1/2   ( 12.5  מ"מ ) 28 אט' (גליל 20  מטר)

1507 LG   צינור הגה כח | צינור שמן גיר     " 8\5  ( 16  מ"מ )  28 אט' (גליל 20 מטר)

1508 LG   צינור הגה כח | צינור שמן גיר     " 4\3  ( 19  מ"מ ) 28 אט'  (גליל 20 מטר) 

צינורות לחץ שמן . צינור שמן לחץ להגה כוח . שיפוץ צינור הגה כח . צינורות לחץ לרכב . צינור לחץ להגה כח . צינורות גומי לרכב . שיפוץ צינור הגה כח . החלפת צינור שמן הגה מחיר . צינור הגה כח | גיר . צינור קירור שמן גיר . צינור שמן גיר . צינורות מים לרכב . צינורות חימום לרכב . צינור חימום לרכב . צינור ואקום לרכב . שיפוץ צינור הגה כח . החלפת צינור שמן הגה מחיר . צינור הגה כח | גיר . צינור קירור שמן גיר . צינור שמן גיר . צינורות דלק | צינור דלק לרכב . צנרת גמישה . צינורות סולר . צינור דלק קלוע בד פנימי לעמידות בלחץ של 10 בר . לשימוש דלקים שמנים וסולר. צינור חימום לרכב . מיועד להעברת מים חמים. עמיד בלחץ של 12 בר. צינור לחץ שמן הידראולי עמיד בלחץ 28 בר . מיועד לצינור הגה כח | צינור שמן גיר.

צינור סולר ירוק | צינור עודפים לסולר | צינור ואקום לרכב

1518 LG      צינור סולר ירוק לרכב   8 * 3.2        10  אטמ'        ( גליל  20 מטר )

1519 LG      צינור סולר ירוק לרכב   8 * 3.5        10  אטמ'        ( גליל  20 מטר )

צינורות לחץ שמן . צינור שמן לחץ להגה כוח . שיפוץ צינור הגה כח  .צינורות לחץ לרכב .צינור לחץ להגה כח .צינורות גומי לרכב .שיפוץ צינור הגה כח . החלפת צינור שמן הגה מחיר . צינור הגה כח | גיר . צינור קירור שמן גיר . צינור שמן גיר . צינורות מים לרכב . צינורות חימום לרכב . צינור חימום לרכב . צינור ואקום לרכב . שיפוץ צינור הגה כח .החלפת צינור שמן הגה מחיר . צינור הגה כח | גיר . צינור קירור שמן גיר . צינור שמן גיר . צינורות דלק | צינור דלק לרכב . צנרת גמישה . צינורות סולר . צינור דלק קלוע בד פנימי לעמידות בלחץ של 10 בר . לשימוש דלקים שמנים וסולר. צינור חימום לרכב . מיועד להעברת מים חמים. עמיד בלחץ של 12 בר. צינור לחץ שמן הידראולי עמיד בלחץ 28 בר . מיועד לצינור הגה כח | צינור שמן גיר.